“Мэргэжлийн байгууллагаас зѳвлѳгѳѳ авснаар бидний туршлага болон мэдээллийн сан дээр үндэслэсэн илүү оновчтой байгууллагын бүтцийн диаграм болон ажил үүргийн хуваарийг боловсруулж чадна.”

“With our professional consulting, you can develop more accurate organizational chart and job description based on our experience and data.”

info@scc.mnБид танд доорх үйлчилгээнүүдийг санал болгож байна.

1. Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтыг зѳв тодорхойлоход тусалж, тухайн бүтэц дахь хүн тус бүрийн ажлын байрны нарийвчилсан тодорхойлолтыг гаргах.

Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтыг зѳв тодорхойлоход туслах, тухайн бүтэц дахь хүн тус бүрийн ажлын байрны нарийвчилсан тодорхойлолтыг гаргах үйлчилгээг мэргэжлийн баг үзүүлнэ.

2. Байгууллагын менежментийн багт ажилчдыг хэрхэн амжилттай удирдан зохион байгуулах талаар сургалт хийх.

Байгууллагын менежментийн багт ажилчдыг хэрхэн амжилттай удирдан зохион байгуулах талаар сургалтыг манай байгууллагын Гүйцэтгэх Захирал А.Азбаяр удирдан зохион байгуулна.Яагаад манай үйлчилгээг сонгох вэ?

1. Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтыг тодорхойлох болон ажлын байрны нарийвчилсан тодорхойлолтыг гаргах бүтэн цагийн ажилтан шаардлагагүй болно.

2. Мэргэжлийн байгууллагаас зѳвлѳгѳѳ авснаар бидний туршлага болон мэдээллийн сан дээр үндэслэсэн илүү оновчтой байгууллагын бүтцийн диаграм болон ажил үүргийн хуваарийг боловсруулж чадна.

3. Таны ЦАГ болон ЗАРДЛЫГ хэмнэхээс гадна танай байгууллагын хурдацтай ѳсѳлтѳд нѳлѳѳлѳх гол хүчин зүйл болно.

Байгууллагын хѳгжилд чухал нѳлѳѳтэй функцууд:

ХҮНИЙ НѲѲЦ - 40%
СТРАТЕГИ ТѲЛѲВЛѲЛТ - 34%
САНХҮҮ БҮРТГЭЛ - 32%

MMCG-с явуулсан дотоодын шилдэг 50 байгууллагын CEO оролцсон “Top CEO 2020” судалгаанаас.

Сургалттай холбоотой мэдээллийг доорх холбоосоор орж подкастаас сонсоорой.

Podcast: Best HR Management Practice

Танилцуулга татаж авахWe are offering the following services.

1. We will help you to design your organizational chart and help you with the detailed job descriptions of each positions in that organizational chart.
2. Training to your management team to successfully manage your people.Why choose our service?

1. There will be no need for a full-time employee to design the organizational chart and define a detailed job description.

2. With our professional consulting, you can develop more accurate organizational chart and job description based on our experience and data.

3. In addition to saving your TIME and COST, it can be a key factor for your organization's rapid growth.

Important functions for the fast growth of the organization:

HUMAN RESOURCES - 40%
STRATEGIC PLANNING - 34%
FINANCIAL MANAGEMENT - 32%

From the “Top CEO 2020” survey conducted by MMCG with the participation of CEOs from the top 50 local organizations.

Click here to download service introduction.

Contact Us  Find us.

  Sukhbaatar District, 19A Olympic street, Shangri-La office #910, Ulaanbaatar, Mongolia


  Call us.

  +976 7507-0710, 7507-0711


  Operating hours.

  Monday-Friday
  8am-5pm