On September 23, 2019, we signed a Memorandum of Understanding with “Empasoft LLC”. Within the framework of cooperation, we will be providing employment opportunities as well as career consulting for the graduates of “Empasoft LLC”.

2019 оны 9 дүгээр сарын 23-ний өдөр бид “Эмпасофт ХХК”-тай хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа. Хамтын ажиллагааны хүрээнд бид “Эмпасофт ХХК”-н төгсөгчдийг ажилд зуучлах, ажлын байраар хангах, мѳн карьерийн зѳвлѳгѳѳ ѳгѳх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.