On June 12, 2019, we signed a Memorandum of Understanding with “Lantuun Dohio” NGO. Within the framework of cooperation, following works will be implemented.

  1. We will donate 1% of every recruitment service income to the “Magic Mongolia 2” project.
  2. SCC team will be involved hands-on development work of the “Magic Mongolia 2” project twice a year.
  3. We will give career consulting to unemployed people and teenagers involved in the project.
  4. Computer laboratory will be established. And Information Technology training, programming to be specific, will be held in this lab.

Dear clients, we are proud to announce that 1% of your recruitment service payment will be going to the “Magic Mongolia 2” project supporting child protection & development.

Please visit “Lantuun Dohio” NGO’s website for more information about the project.

http://lantuu.mn/lantuuhuu/

2019 оны 6 дугаар сарын 12-ний өдөр бид “Лантуун Дохио” Төрийн Бус Байгууллагатай хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа. Хамтын ажиллагааны хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

  1. Бид хүний нөөц зуучлалын борлуулалтын орлого бүрээс нэг хувийг тооцон “Ид Шидийн Орон 2” төсөлд хандивлана.
  2. Компанийн ажилчид төслийн бүтээн байгуулалтын ажилд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор жилд 2 болон түүнээс дээш удаа уг төслийн газарт биечлэн очин гар бие оролцон туслана.
  3. Уг төсөлд хамрагдаж буй өсвөр насны хүүхдүүд болон ажилгүй иргэдэд зориулан карьерийн хөгжлийн зөвлөгөө өгнө.
  4. Мөн компьютерийн лабораторид мэдээллийн технологийн сургалт, тэр дундаа програмчлалын сургалтууд зохион байгуулагдах болно.

Эрхэм харилцагчдаа, бид та бүхэнд үзүүлж буй хүний нөөц зуучлалын үйлчилгээний борлуулалтын орлого бүрээс нэг хувийг тооцон хүүхэд хамгаалал болон хөгжлийг дэмжих “Ид Шидийн Орон 2” төсөлд хандивлаж эхэлснээ дуулгахад таатай байна.

Та бүхэн төслийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлийг Лантуун Дохио ТББ-н вэбсайтаас аваарай.

http://lantuu.mn/lantuuhuu/