We’re proud to announce that we have been awarded “Top Taxpayer of the Capital City”. Previously we have been awarded Sukhbaatar District Top Tax Payer in 2014, and Top Social Security Tax Payer of Capital City in 2015 and 2016.

——————————————————————————-

Манай компани нь “Нийслэлийн шилдэг татвар төлөгч аж ахуйн нэгж”-ээр шалгарсныг хэлэхэд таатай байна. Өмнө нь бид Сүхбаатар Дүүргийн Шилдэг Татварт Төлөгчөөр 2014 онд, мөн Нийслэлийн Нийгмийн Даатгалын Шилдэг Шимтгэл Төлөгчөөр 2015 болон 2016 онд тус тус шалгарч байсан  билээ.

https://ikon.mn/n/1kwr