We are pleased to announce that our office has relocated.

Please note, our address is now:

Regency Residence #314, 16 Olympic Street, Khoroo 1, Sukhbaatar District, Ulaanbaatar, Mongolia

 

Манай байгууллагын оффис нүүснийг мэдэгдэхэд таатай байна.

Манай хаяг дараах байдлаар өөрчлөгдсөн тул та бүхэн анхааралдаа авна уу:

Regency Residence #314, 16 Олимпийн гудамж, 1-р Хороо, СБД, Улаанбаатар, Монгол