Та бүхэнд манай байгууллагын сар тутмын Newsletter-г танилцуулж байна. Бид сар бүр 1 харилцагч байгууллага болон тэдний онцлох үйлчилгээ, тѳслийг танилцуулж байх болно. Энэхүү үйлчилгээ нь үнэ тѳлбѳргүй бѳгѳѳд та бүхэн бусдад танилцуулах тѳсѳл, үйлчилгээ болон компанийн танилцуулгыг оруулaхыг хүсвэл манай байгууллагын Маркетингийн Мэргэжилтэн Даваадорж-той davaadorj@scc.mn имэйл хаягаар холбогдоно уу.

Introducing our company’s monthly newsletter. Each month we will be introducing 1 client organization and their featured services and projects. This service is free of charge and if you would like to include a project, service or company introduction that you would like to share with others, please contact our Marketing Specialist Davaadorj at davaadorj@scc.mn

info@scc.mn

 

Contact UsFind us.

Regency Residence #314, 16 Olympic Street 14220, Sukhbaatar District-1, Ulaanbaatar, Mongolia


Call us.

+976 7507-0710, 7507-0711


Operating hours.

Monday-Friday
8am-5pm